Hvilket siffer står på centimeterplassen?

😀 På denne siden ligger det oppgaver som tar for seg plassverdiene i f.eks 4657 mm. 😀

Hvilket siffer står på meterplassen, desimeterplassen, centimeterplassen og millimeterplassen? 😉

Svarene skal erstattes med bokstaver, slik at hvert oppgaveark gir en setning som svar. Dette gjør det litt morsommere, i tillegg til at oppgavene blir selvkontrollerende. 😛

Det er to oppgaveark som tar for seg meter, to oppgaveark som tar for seg liter, og to oppgaveark som tar for seg kilogram. 😀

Alle oppgavearkene ligger i denne zippede mappen:

–> Dette er en demo av et av oppgavearkene. Det kan lastes ned i den zippede mappen ovenfor! 😎