Eventyr med oppgaver

Her ligger det eventyr med oppgaver til. Oppgavene har særlig fokus på ord/begreper og leseforståelse. 🙂

Nummer i teksten

Jeg deler ofte elevene i grupper på 4, og lar disse gruppene lese eventyret for hverandre. Det er derfor tallene 1-4 er i de fleste av tekstene, for hvis alle leser delen med sitt nummer, blir det omtrent like mye å lese på hver elev. 🙂 

Ord-detektiv

Noen av oppgavene går ut på at man skal leke “Ord-detektiv”. Når man leker “Ord-detektiv” skal man sammen i grupper lete etter ord i teksten man ikke kan. Etter en stund går vi gjennom ordene i plenum. Gruppene får poeng på to måter: Et poeng for hvert ord man har funnet, og et poeng for hvert ord noen andre grupper har funnet som man klarer å forklare! Man får følgelig ikke poeng for å forklare et ord fra sin egen gruppe. 🙂

Teksten til eventyrene (unntatt Bymusikantene) er hentet fra nettstedet nedenfor. 😀

Herfra kan man hente flere eventyr om man skulle ha behov for det:

http://runeberg.org/folkeven/

“Asbjørnsen og Moe’s NORSKE FOLKEEVENTYR. Innskrevet og rettet av Kjell Nedrelid. Sist forandret: 09.11.1994. (dd.mm.yyyy) Released to Internet 11.10.1996 in zipped WordPerfect 5.0-format. Alle tekster kan fritt distribueres, så lenge det ikke taes betalt for dette. Vennligst behold denne innledningen.”