Ordrebus

La elevene lage ordrebus/ordkryss fra teksten! 😀

  1. Ta en ordrebus opp på skjermen, f.eks. demoen nederst på denne siden. 😛
  2. Spør elevene om de tror de klarer å lage en slik, og hvordan. 😉
  3. Snakk om “reversed engineering”; hvordan de må jobbe litt “baklengs” for å lage en slik oppgave. Vi begynner jo faktisk med fasiten! 😎
  4. Be elevene lage en ordrebus enten i skriveboka eller digitalt. 😀

–> Det fine med å lage en ordrebus i skriveboka, er at elevene kan dele dem med hverandre og løse hverandres ordrebuser umiddelbart. 😀

–> Det fine med å lage digitalt, er at lærer kan printe ut hefter med slike ordrebuser. 😀

–> Ved å lage slike oppgaver som dette, blir elevene mer bevisste på å uttrykke seg på en entydig måte. Hvis de har laget et ullent spørsmål, så vil den som løser ordrebusen streve med å finne svaret. 😉

–> Ordrebus kan gjøres på skolen eller som hjemmelekse! 😀

NB! Ulempen med ordrebusen som jeg har lagt ut her, er at spørsmålene alle er setninger hentet fra teksten hvor et ord er tatt ut. Utfordre elevene til å lage spørsmål også. 😉

Dette opplegget har jeg testet på 6. trinn og 7. trinn, og det fungerte bra! 😀

Her kan du se en demo av en ferdig ordrebus! 😀

Det kan lastes ned i den zippede mappen rett ovenfor her. 😀