4 på rad med 4 regnearter

Opplegget er hentet fra boka SUM – Spill og Uteaktiviteter i Matematikk, Dag Allard Knutsen, Ra forlag. 😀

Jeg fant det hos Skien kommune, og lastet det opp her for at jeg ikke skulle glemme det. 😀

–> Trykk på “Download” under demoen for å få lastet ned spillet! 😉