Prøve om ordklasser for 7. trinn

På denne siden ligger det en prøve om ordklasser som er laget for 7. trinn. Prøven kan helt sikkert passe for andre trinn også. 🙂

Prøven er delt i 2 deler.

Først gjør elevene del 1:

Dette er et tomt skjema hvor elevene skal fylle inn med navn på ordklassene, forklare ordklassene, og gi eksempler.
Når de er ferdige med del 1 leverer de den inn, og får utdelt del 2:

Her er det spørsmål om ordklassene elevene skal svare på. Del 2 kan gi hjelp til del 1, så det er derfor del 1 må leveres inn før de kan begynne på del 2.

I forberedelsene til prøven får elevene utdelt “Dette skal vi kunne til prøve om ordklasser”-arket, og “Prøve om ordklasser del 1 med eksempel” slik at de kan bruke dette når de øver.

Jeg har valgt å ha fokus på 7 ordklasser: Verb, substantiv, adjektiv, adverb, determinativ, preposisjoner og pronomen. Dette er fordi jeg synes disse 7 er de viktigste, og jeg heller vil at de skal lære disse 7 grundig, enn at det bare blir rot for dem med 10 ordklasser. Det vil si, vi jobbet med alle 10 ordklassene, men hadde kun prøve om 7 av dem. Hvis man vurderer dette annerledes er det fullt mulig å bruke dette materialet som et utgangspunkt, og utvide det til å gjelde for alle 10 ordklasser. 😀

Tips! Klassen og jeg fylte ut del 1 av prøven som vist nedenfor i fellesskap. Dette fungerte som et øveark som elevene kikket mye på i en ukes tid før prøven. Dette lærte de mye av, og alle følte god mestring på del 1. Del 2 er noe vanskeligere, men det er del 1 som bærer mesteparten av poengesummen uansett. 😀 Det er også mulig å kun bruke del 1, og ferdig med det. 😛