Ligninger

Teksten her er som mye annet limt omtrent direkte inn fra gamle Kittys oppgaver. Mye har forandret seg i matematikkundervisningen siden jeg startet med Kittys oppgaver, men jeg tror fortsatt ligninger har mye for seg! 😎

😀 Jeg liker å jobbe med ligninger med elevene mine! 😀

I læreverket Multi som vi brukte fra 1. – 4. trinn, var det innimellom innslag av ligninger i elevbøkene. Det kunne være stykker av typen 3 + __ = 7

For å løse disse stykkene måtte vi snakke om hvilket tall som manglet for at det skulle bli likt på begge sider av likhetstegnet. Det jeg liker med det er at elevene må tenke litt mer enn når de “bare” legger sammen og trekker fra, og jeg føler at de får en økt forståelse av hva likhetstegnet egentlig betyr. Jeg er redd for at hvis vi ikke har med ligninger i matematikkundervisningen, kan det å regne fort bli en teknisk greie elevene bare gjennomfører ved hjelp av algoritmer de har fått servert av læreren. Dette er en litt sleivete påstand jeg ikke egentlig har noe belegg for, men uansett er jeg sikker på at dette med å jobbe med ligninger har noe for seg. Og sist men ikke minst: Ved å jobbe med ligninger allerede fra elevene er ganske små, blir den x’en som mange med matteskrekk frykter og som får rullegardina til å gå ned fullstendig, den blir ufarliggjort. Elevene skjønner at den stakkars x’en bare er en ukjent de skal finne for å få regnestykket til å gå opp. 😉

Ligninger kom inn som fast innslag fra og med innføring nr. 23 på 4. trinn, og det er ikke mange av innføringene fra da av som IKKE har med ligninger. 😉 Cirka midt i rekken av innføringer på 5. trinn begynte vi å jobbe med ligninger på en litt annen måte enn å gjøre regnestykker hvor de skulle finne den ukjente. Elevene skulle selv sette opp en ligning og lage et spørsmål ut ifra en regnefortelling. Denne måten å jobbe på følte jeg fikk oss enda litt videre i forståelsen av dette. Slike oppgaver med uoppstilte ligninger ligger også her under “Ligninger for 5. trinn“. 😎

😀 Introduksjon til ligninger 😀

Her ligger det to oppgaveark som egner seg som introduksjon til ligninger. 😀

Oppgavene er regnestykker hvor det står en plass tom: Hva må den tomme plassen fylles med for at det skal bli likt på begge sider av likhetstegnet? 😛

Arket som heter “LIGNINGER 1” består av tre sider. Tanken er at alle kan gjøre side én, og ut i fra hvor raske elevene er til å jobbe og hvor store tall de kan hanskes med, kan man spe på med flere av sidene. Side to består av oppgaver med tallrekker. Dette er puttet inn mest for at de raske skal ha noe å pusle med mens alle blir ferdige med side én. 😉

“LIGNINGER 2” består av én side. 😎

😀 Ligninger for 5. trinn 😀

Her ligger det flere oppgaveark som er laget for 5. trinn, men som helt sikkert kan passe for andre trinn også, avhengig av elevenes ferdigheter i matematikk, og erfaringer med ligninger. 😉

–> Ligninger – regnestykker med én ukjent

Her ligger det et oppgaveark med ligninger av typen X – 342 = 416. Elevene skal finne den ukjente og sette prøve på svaret. Oppgavearket finnes på to nivåer, “avansert” og “lettere”, lagret som to forskjellige dokumenter. Oppgavearkene kan lastes ned nedenfor. 😀

–> Uoppstilte ligninger for 5. trinn

Her ligger det et oppgaveark med uoppstilte ligninger. Elevene skal sette opp en ligning som passer til regnefortellingen, regne ut den ukjente, og skrive svarsetning. Dette er grundig forklart for elevene øverst på oppgavearket. Oppgavearket finnes på to nivåer, “avansert” og “lettere”, lagret som to forskjellige dokumenter. 😀

😀 Ligninger med gangetabellen 1-10 😀

Her kan du laste ned et oppgaveark med ligninger av typen ___ x 5 = 25 og 6 x 5 = ___ x 3 😎

Trykk på “Download” under demoen for å få lastet ned filen! 😀