Skrivestafett

Det er mange måter å gjennomføre en skrivestafett på, moro er det uansett! 😀

Én av måtene kan være å dele elevene inn i grupper. Hver gruppe får så cirka 10 minutter på seg til å skrive en innledning til en fortelling. Etter endt tid gir man denne innledningen til en av de andre gruppene, samtidig som man mottar en innledning fra en tredje gruppe. 😀

Så skal hver gruppe skrive en hoveddel til innledningen de har fått tildelt. Så kommer et nytt bytte, før avslutningen skal skrives. 😀

Til slutt kan alle fortellingene leses opp. 😎

Jeg liker å bruke skjemaer og tabeller for å organisere arbeidet i timene. Nedenfor ligger et skjema som kan lastes ned til bruk i en skrivestafett som beskrevet over. Ønsker man å dele elevene inn i flere enn seks grupper, kan man legge til flere rader i tabellen i Word-dokumentet. 😛