Lag egne kryssord

Kryssord egner seg fint for å skape variasjon i timene! 😀

Lærer kan lage kryssord fra teksten til elevene, eller elevene kan lage sine egne kryssord, og dele med hverandre. 😉

Det er veldig god trening for elevene å lage egne kryssord, for da må de lage entydige stikkord/stikkordsetninger, slik at medelevene forstår oppgaven. 😛

Mitt favorittsted for å lage kryssord er 😀 Armored Penguin 😀

Tips! Huk av for “yes” på free form, for da slipper du den svarte rammen rundt kryssordet:

Her kan du laste ned en zippet mappe med kryssord fra Midgard 5 som eksempel:

Her kan du se et av kryssordene fra Midgard 5. 😀

Det kan lastes ned i den zippede mappen rett ovenfor. 😀