Diverse oppgaver

😀 Farg brøkdeler 😀

Her finner du en zippet mappe med forskjellige oppgaver hvor elevene skal farge en gitt andel av sirkler og rutenett:

😀 Brøk, blandede tall og desimaltall 😀

Her skal elevene regne brøk med felles nevner (ingen omgjøring nødvendig), skrive svaret som blandet tall, og deretter bruke kalkulator for å finne ut hva det blandede tallet tilsvarer i desimaltall. Tilhørende fasit ligger også her:

😀 En brøk kan også ses på som et delestykke 😀

Her skal elevene sette opp brøker som delestykker, og finne ut hva brøken tilsvarer i desimaltall. Elevene må kunne regne deling med desimaltall:

Jeg opplever begge oppgavearkene ovenfor som svært nyttige for å få en bedre forståelse av sammenhengen mellom brøk og desimaltall. 😉