Speak English with a deck of cards – Halloween

Aktiviteten nedenfor ble opprinnelig laget for at 3. trinn og 6. trinn skulle gjøre den sammen på skolens Halloweenfest. Den passer imidlertid for mange flere trinn, og kan brukes på flere måter! 😀

–> Sett elevene sammen i par, be dem trekke kort etter tur, og gi hverandre oppgaver ut ifra hva som står i den gitte ruta. 😀

–> Sett elevene i større grupper, be dem trekke kort etter tur, og si at den som trekker kort skal gi resten av gruppa oppgaven som står i den gitte ruta. 😀

–> Ta den opp på skjerm i klasserommet, la elever komme frem etter tur og trekke kort, og gjøre den gitte oppgaven. 😀

På denne måten får elevene lest engelsk, snakket engelsk, rørt på seg, og hatt det moro på en gang! Yey! 😀