Diverse oppgaver for 4. trinn og/eller 5. trinn

Her kan du finne flere serier med oppgaveark som er veldig bevisstgjørende med tanke på omgjøring mellom enheter. Selv har jeg brukt dem gjentatte ganger både på 4. trinn og 5. trinn, og jeg tenker at de også fint kan brukes på enda eldre elever. 😀

–> FØRST kan du finne 5 oppgaveark hvor elevene skal fylle ut tomme kolonner i et skjema med literplass, desiliterplass, centiliterplass, osv., og da ser elevene at de må legge til eller fjerne nuller, eller flytte komma til høyre eller venstre for at det skal bli riktig. Tanken bak disse arkene er å vise elevene hvor lett dette egentlig er. 😉 Disse er både enkle og veldig bevisstgjørende, og ligger her:

–> DERETTER kan du finne noen oppgaver som egner seg på slutten av 4. trinn, etter at man har jobbet med omgjøring mellom enheter og desimaltall en liten stund. I hvert fall har jeg brukt dem med hell på slutten av 4. trinn, de kan sikkert passe for andre også! 😛

Jeg er veldig opptatt av å vise elevene hvor lett det egentlig er å gjøre om mellom enheter; det er bare til å flytte komma én plass for hvert hakk vi beveger oss i rekka. Bak et vanlig tall, f.eks. 3 m, kan vi tenke oss at det finnes et usynlig komma og noen nuller: 3,000 m. Flytter vi oss et hakk fra m til dm, flytter vi komma én plass til 30,00 dm. Flytter vi oss to hakk fra m til cm, flytter vi komma to plasser til 300,0 cm. Og så videre … Dette funker begge veier, for foran tallene kan vi tenke oss at det er noen usynlige nuller: 0003,0 mm. Skal vi f.eks. hoppe to hakk til dm, flytter vi komma to plasser: 00,030 dm. Elevene skjønner dette overraskende bra! 😛

Oppgavearket “Omgjøring mellom m-dm-cm-mm i skjema” viser dette tydelig. Jeg liker å la elevene gjøre dette arket først, så får de utdelt fasit etterpå og retter seg selv. 😀

“Drilleoppgaver måling og enheter” har jeg laget fordi jeg ofte synes lærebøkene ikke inneholder mange nok oppgaver, elevene trenger mer trening enn de får ved å bare gjøre oppgavene i læreboka. I tillegg har jeg laget det for å gi de sterke elevene noe å bryne seg på. Oppgavearket er nemlig delt opp i Level 1, 2 og 3. Level 1 og 2 er for de aller fleste, men Level 3 er kun for de som er sterke i matte. 😎

–> TIL SLUTT kan du finne et oppgaveark med vekt-gjetting for at elevene også skal få et forhold til hva ting veier. 😀