Hva er sifrenes verdi + gjør om mellom enhetene

For at elevene skal få en enda dypere forståelse innenfor måling og enheter, tror jeg det er lurt at vi jobber med sifrenes verdier i målene. 😎

Nedenfor kan du laste ned et oppgaveark bestående av 6 sider som tar for seg dette + omgjøring mellom enheter. 😀

Alle oppgavene handler om m, dm, cm og mm. Vanskelighetsgraden er stigende. Oppgave 1 og 2 er ganske lette, oppgave 3 og 4 middels, og oppgave 5 og 6 er vanskelige. Jeg kopierer opp alle 6 sider til alle elevene, men jeg tenker ikke at alle skal bli ferdige med hele heftet. (Her tar jeg utgangspunkt i 5. trinn som disse oppgavene opprinnelig er laget for.) Vi starter fra starten alle sammen, og når de som strever med matte sånn cirka er ferdige med oppgave 1 og 2, de som er middels sterke sånn cirka er ferdige med oppgave 3 og 4, og de sterke sånn cirka er ferdige med oppgave 5 og 6, så går vi videre med noe annet. Dette er min måte å gjøre det på, men hver enkelt kan selvsagt gjøre som de vil! 😛