Geometri

Øverst på denne siden finner du nyttige linker, og under linkene finner du undervisningsopplegg og oppgaveark! 😀

–> Linker:

😀 Bygge papirhus 😀

😀 Julegeometri 😀

😀 Slagskip / Battle Ship er alltid en vinner når man skal jobbe med koordinatsystemer 😀

–> Undervisningsopplegg og oppgaveark:

😀 Areal av trekanter 😀

Her ligger to oppgaveark som egner seg til introduksjon av å finne arealet av trekanter. 😀

Det har også kommet til en miniprøve om arealet av trekanter. Jeg synes det er viktig å ta en sjekk på at elevene faktisk har lært det de skal, eller om vi trenger en ekstra runde. 😉

NB! Vær obs på at enkelte kopimaskiner og printere kan skalere litt unøyaktig, slik at figurene kan bli bittelitt større eller mindre enn de var på det opprinnelige dokumentet. I så fall får elevene runde av til nærmeste hele cm når de skal måle figurene. 😛

Når elevene har lært i finne arealet av trekanter, kan man gå videre med å finne arealet av sammensatte, geometriske figurer, som er neste punkt. 😉

😀 Areal av sammensatte, geometriske figurer 😀

Her ligger to oppgaveark hvor man skal jobbe med å finne arealet av sammensatte, geometriske figurer. 😎

Oppgaveark 1:

Her må figurene må deles opp i firkanter og trekanter først, så finner man arealet av firkantene og trekantene hver for seg, før man til slutt legger sammen det hele. Elevene bør kunne gange med desimaltall, samt regne arealet av trekanter for å gjøre disse oppgavene. Eventuelt kan de bruke kalkulator for å regne med desimaltallene. 😛

Oppgaveark 2:

Figurene på dette arket forestiller vegger der 1 cm på arket tilsvarer 1 m i virkeligheten. Elevene skal regne på samme måte som på oppgaveark 1, men de må i tillegg trekke fra arealet til vinduene og dørene på veggene. Nederst på arket er det noen tilleggsoppgaver som handler om tapetruller og priser. Dette er et ganske krevende oppgaveark som opprinnelig er laget som ekstraoppgave for sterke elever på 6. trinn. 😛

😀 Vinkler 😀

Her ligger et oppgaveark hvor man lærer om rette, spisse og stumpe vinkler, og å måle vinkler med gradskive. 😀

😀 Volum av prismer 😀

Her ligger et oppgaveark med oppgaver om volum av prismer og arealet av trekanter. 😀

Jeg har også lastet opp en miniprøve om volum av firkantede prismer. Det er kjekt å kunne sjekke om elevene har skjønt det eller ikke. 😛

Trykk på “Download” under demoen for å få lastet ned oppgavearket. 😉

Under demoen ligger også miniprøven om volum av prismer. 😉