Lese tabeller og diagrammer

Det å lese av tabeller og diagrammer er både matematikk og lesestrategier, og supernyttig å jobbe med! 😎

–> Jeg kan lese søylediagram 1 og 2:

Start med ark 1, og fortsett med ark 2. 😉

–> Jeg kan lese en rutetabell for buss:

Side 1 er lettere enn side 2. Mange opplevde dette arket som litt utfordrende, så det kan være lurt å ta rutetabellen opp på skjermen, og snakke om den sammen. Lag muntlige oppgaver som dere løser i plenum før elevene begynner å jobbe med oppgavene på arket. Etter å ha jobbet med dette arket fant vi ut at vi skal ha litt fokus på klokka igjen. 😉

Her finner du mange tips for å jobbe med 😀 klokka 😀