Diftongfortellinger

Nedenfor kan du laste ned et oppgaveark som elevene skal skrive diftongfortellinger ut ifra. 😀


En diftongfortelling er rett og slett en fortelling som SKAL inneholde gitte ord med diftonger i seg. 🙂

Oppgavearket er beregnet på mellomtrinnet, og er ikke laget for den første innlæringen av diftonger.

Mange av ordene er lange og noen er litt ukjente, så her er det muligheter for å utvide ordforrådet i samme slengen! 😀

Bakgrunnen for at jeg lagde dette oppgavearket er at jeg har noen få elever som ikke har automatisert diftongene ennå (dyslektikere og andre som sliter litt med lesing), og jeg ønsket å jobbe med diftonger på en slik måte at det ikke blir kjedelig for resten av klassen. Skrive fortellinger trenger vi alltids å trene på, og på denne måten får vi både skrevet morsomme fortellinger og hatt fokus på diftonger samtidig. 😛


Slik tenker jeg å bruke arket:

  • Først snakke om diftonger og lese gjennom alle ordene i samlet klasse. Vi snakker om hva de ukjente ordene betyr.
  • Elevene får velge selv hvilken diftong de skal lage en diftongfortelling ut ifra.
  • Elevene skriver og skriver og skriver alene for seg selv.
  • Opplesning av fortellinger. Forhåpentligvis vil mange lese opp sin fortelling for hele klassen. Jeg setter også elevene i grupper på 3-5 elever hvor alle elevene skal lese sin fortelling for resten av gruppa slik at alle må lese opp sin fortelling på en eller annen måte. 😉
  • Diskusjon: Var det noen av ordene som var spesielt vanskelige å putte inn i fortellingene?
  • Etter noen uker eller måneder kan oppgavearket tas frem på nytt og elevene kan velge en ny diftong å skrive fortelling ut i fra. 😛