Utviklingssamtaler

  • Skroll nedover for å lese om og finne de forskjellige skjemaene/malene som ligger her. 😀
  • Se heeelt nederst for mal til at elevene lager en presentasjon om seg selv i Book Creator, PowerPoint, eller lignende. 😀
  • Øverst her har jeg lagt min siste utgave av samtaleskjemaet jeg bruker mest! 😎

Siden fagene kanskje glir mer over i hverandre med ny læreplan (det i seg selv er en lang diskusjon som passer bedre et annet sted …) og dermed muligens ikke er så interessante å se på hver for seg, og siden jeg har hatt noe yngre elever i de siste to årene, har jeg komprimert samtaleskjemaet mitt. Dette skjemaet passer fint å kopiere på en dobbeltside. For en utvidet utgave av dette skjemaet, kan du skrolle lengre nedover. 😉

Sist jeg brukte dette skjemaet (4. trinn) tok jeg det opp på skjerm, også leste vi og tolket spørsmålene sammen, før elevene svarte individuelt. Det fungerte supert! Her kan du laste ned skjemaet i Word og PDF. 😀

Jeg synes ofte jeg jobber meg “i hjel” med forberedelser til utviklingssamtaler, og jeg lurer egentlig på om arbeidet har noen langsiktig verdi for foreldre og elever.

Undervisningen min blir mindre kreativ, og energinivået mitt i timene blir lavere fordi jeg bruker så mange kveldstimer på å fylle ut vurderingsskjemaer i tillegg til å gjennomføre samtalene. Er ikke elevene bedre tjent med å ha en lærer som er helt på topp også når det er utviklingssamtaleperiode? Hvis man har en stor klasse, og bruker 3 uker på å gjennomføre samtalene hver gang, så har man samtaler totalt sett 6 uker i året. Skoleåret er på 38 uker. Vi nærmer oss da at læreren bruker 1/6 av skoleåret på å ha samtaler …

Jeg opplever også at disse forhåndsutfylte skjemaene som læreren har fylt ut ofte ender med en monolog; at læreren sitter og forteller om sin opplevelse av eleven. Selv gjorde jeg også den tabben at jeg skrev så mye, at jeg slet med å få samtaletiden til å strekke til.

For noen år siden lagde jeg et lignende skjema som det jeg har lastet opp her. På dette skjemaet skulle elevene vurdere seg selv og sette egne mål. På samtalen gjennomgikk vi skjemaet sammen; eleven, foreldrene og jeg. Eleven kom i fokus på en helt annen måte, og flere foreldre sa at dette var den beste samtalen de noen gang hadde hatt. Vi fikk til en dialog i samtalen på en helt annen måte da jeg brukte egenvurderingsskjemaet!

Etter endt samtale tok jeg av stiften på skjemaet, skannet hele greia, og sendte det på mail til foreldrene slik at de også fikk en kopi. Kopiere skjemaet og legge det i postmappa er også en mulighet.

Nå er det snart tid for samtaler igjen, og jeg har bestemt meg for å bruke kreftene på noe mer fornuftig enn å fylle ut skjemaer. Jeg har forbedret den første utgaven jeg lagde av egenvurderingsskjemaet, og det tenker jeg å bruke som forberedelse til høstens samtaler. I skrivende stund har jeg 7. trinn, men jeg tror skjemaet nedenfor kan passe bra på hele mellomtrinnet, og kanskje også både høyere opp og lengre ned?

Hvis man laster ned skjemaet som wordfil, så kan man også bruke det som et utgangspunkt og ta bort og legge til akkurat som man ønsker.

I mitt hode er dette en vinn – vinn – vinn – situasjon: Eleven får delta i samtalen på en annen måte, vi får en bedre dialog og læreren blir mindre sliten! (Altså; jeg tåler å jobbe og jeg tåler å bli sliten, det er ikke det dette handler om, men jeg tror likevel at elevene er bedre tjent med at jeg er mer på topp!) 😉

Tips: Hvis elevene setter kryss med blyant eller blå penn, så kan læreren bruke en annen farge og også sette kryss. På den måten kommer begges vurdering med i skjemaet.

Viktig 1! Vi gjennomfører denne egenvurderingen på skolen. Hvis de skal gjøre den hjemme er jeg redd de ikke tør å være helt ærlige hvis foreldrene er i nærheten.

Viktig 2! Jeg bruker mye tid før vi setter i gang på å forklare at de må ta seg goood tid og være ærlige når de skriver!

🙂 🙂 🙂

–> Jeg har også lyst til i tipse om 😀 Spire-Gros nydelige samtaleblomst 😀

🙂 🙂 🙂

Det er også superdupert å la elevene lage en presentasjon om seg selv i Book Creator, Power Point eller lignende, som de fremfører for lærer og foreldre når det er samtale. 😀

😀 Mal for at elevene presenterer seg selv 😀

Her kan du finne en mal som kan brukes til dette formålet. 😀

Tanken er at elevene får denne malen, og svarer på spørsmålene/påstandene når de lager presentasjonen om seg selv. 😀

Malen er tilpasset den 7. klassen jeg hadde for et par år siden, og det vi jobbet spesielt med da, men den er i hovedsak veldig generell likevel. Jeg ville ikke ta bort de spesifikke eksemplene, for disse tjener også som et eksempel på hva man kan fylle inn der. (M-prøvene brukes vel ikke lenger på min gamle skole, tror jeg, men de står der likevel som et eksempel.) Last den ned, og gjør den til din egen! 😉

Tips: Hvis dette skjemaet brukes til den siste samtalen på 7. trinn, så kan det lønne seg å legge til noen spørsmål om overgangen til ungdomsskolen! 😀

Eksempel: Er det noe du vil fortelle om det å begynne på ungdomsskolen? Hva er det viktig at ungdomsskolen vet om deg? Hva må til for at du får en fin start på ungdomsskolen? Hvem ønsker du å gå i klasse med (Hvorfor vil du gå i klasse med denne eleven / disse elevene? Hvorfor bør du få lov til å gå i klasse med disse elevene? Husk at du også kan skrive om elever fra andre skoler som skal til ungdomsskolen.)

Den øverste knappen for “Download” inneholder en Wordfil. Så kommer det en demo i pdf. For å laste ned i pdf må du trykke på knappen under demoen.