6. trinn

Som skrevet på første side, har mye endret seg siden jeg la ut matteinnføringene mellom 2009-2012. Jeg har likevel beholdt den opprinnelige teksten fra Kittys oppgaver, til glede for gamle og nye brukere! 😀

“Vi starter 6. skoleår med å repetere de fire regneartene, særlig ganging med flersifrede tall og deling med store tall.

Mange har glemt mye i løpet av sommeren! Jeg tror det er veldig verdifullt å begynne på denne måten. Hvis vi skulle begynt rett på temaet i læreboka, og ikke tatt tak i delingen vi jobbet så mye med på 5. trinn, ville delingen lagt seg lenger og lenger bak i hodet mens vi jobbet med andre ting. Når deling endelig kom på agendaen ville det blitt nesten som å begynne på nytt igjen. I stedet frisker vi opp delingen (og de andre elementene på innføringene), og setter så i gang med å regne litt hver uke ved siden av det andre vi holder på med i matematikkfaget. På den måten glemmer ikke elevene algoritmen for deling med store tall, og vi slipper å slite vettet av oss med å aktivere glemte ferdigheter neste gang deling kommer som tema 🙂

Dette gjelder også for de andre regneartene; ved å repetere litt hver uke slipper vi å starte nesten på nytt hver gang det kommer et nytt tema, og vi får gjort mye mer i matematikkfaget.

Det er fint å bruke noen av innføringene fra våren på 5. trinn som repetisjonsoppgaver, det er ingen fare for at elevene kan alle oppgavene utenat etter såpass lang tid.

Matteinnføring nr. 1 for 6. trinn starter på et nivå som egentlig er litt lavere enn de siste innføringene på 5. trinn, siden det er mye som trenger å friskes opp etter en lang ferie. Malen for innføringene er den samme som på slutten av 5. trinn.

Oppgavene finnes i tre vanskelighetsgrader: Blå – vanskeligst, Gul – middels, Rød – lettest

Temaene i tekstoppgavene på innføringene varierer, men alle oppgavene skal være såpass logisk bygget opp, at det ikke er nødvendig at man holder på med det samme temaet på skolen der og da 🙂

Det er en viss progresjon i oppgavene, så det lønner seg å gjøre dem i rekkefølge.