Skriveoppgaver

På Møllergata skole har vi iPader på 1. – 3. trinn, og PC’er på 4. – 7. trinn. Det er derfor nytt for mine elever med PC dette skoleåret. Her ligger skriveoppgaver jeg har laget for å lære elevene å skrive på PC. Oppgavene kan like godt gjøres på iPad eller for hånd! 😎

Tips: La elevene lytte til det de har skrevet ved at de spiller av det de har skrevet. Dette er en fin måte å korrekturlese på, som jeg som voksen også bruker selv. Man oppdager mye mer når det blir lest opp, enn når man leser selv, selv om den syntetiske talen ikke er så bra. 😛

Vi gjør ett ark i uka, og arkene er lagt ut i den rekkefølgen vi har gjort dem. 😉

NB! Jeg pleier (dessverre for miljøet) å printe ut arkene slik at de har arket ved siden av seg når de jobber, fordi det fungerer best i min klasse. 😉

(Flere oppgaver kommer forløpende gjennom hele skoleåret) 😀

-> “Skriv en setning om …” er oppgaveark hvor elevene får beskjed om å skrive setninger om bestemte ting. Jeg starter med å ta arket opp på skjermen, og snakke om hva en setning er. Så lager vi et par eksempler sammen, før elevene begynner å jobbe selvstendig. Arkene har en ekstraoppgave for dem som blir fort ferdige. 😉

-> Intervju: Elevene skal jobbe sammen to og to. Den ene stiller spørsmål først, og skriver ned svarene med fullstendige setninger. Svarene kan skrives inn digitalt, eller for hånd. Deretter bytter de roller. 😀

Differensiering:

Lettere: Arket består av to sider. De som bruker mye tid kan gjøre kun den første siden. 🙂

Vanskeligere: Oppfordre sterke elever til å legge til fraser som “sa hun med et smil”, “svarte hun selvsikkert” og lignende til slutt i svarene. 🙂

-> “Skriv et spørsmål om …” følger den samme malen som “Skriv en setning om …”. 😀

Tips: Ta oppgavearket opp på skjermen, snakk om ord og begreper på arket, og lag noen spørsmål sammen før elevene begynner å jobbe. Prøv å tenke utenfor boksen når dere lager spørsmål. (Hva betyr det å tenke utenfor boksen?) Når dere skal lage spørsmål om navn kan dere for eksempel skrive:

  • Hvilket jente-/guttenavn er mest populært akkurat nå? 😎
  • Finnes det navn som er både gutte- og jentenavn? 😎
  • Hva betyr navnet mitt? 😀
  • Hvorfor heter Harry Potter Harry Potter? 😛
  • –> Istedenfor det åpenbare: Hva heter du? 😉

Tips 2: Det er morsomt og nyttig å avslutte økta med at elevene leser opp spørsmålene sine for hverandre, enten to og to, eller i små grupper. 😎

-> Kle på setninger: Her skal elevene finne ett eller flere ord som passer inn i setningen, og skrive hele den nye setningen på nytt. Elevene kan skrive på arket, eller det kan gjøres digitalt. Setningene er korte og greie, så jeg starter økta med å snakke mye om hvordan vi kan være kreative og utvide setningene på forskjellige måter. På den måten blir arkene selvdifferensierende: De som synes dette er vanskelig, legger til ett ord eller kanskje to, mens de som er sterke i faget skriver lengre setninger. Pass imidlertid på at setningene ikke blir så lange at de burde vært delt opp i flere setninger. 😉

Arkene har en ekstraoppgave for de raske til slutt. 😀

Tips: Last ned i Word, og endre navnene til dine elevers navn. Hvis du har flere enn 14 elever, så kan du ta flere elever i samme setning: Isabella og Charlie leser en bok. 😎

-> Skriv de fortellende setningene om til spørresetninger: Her skal elevene skrive om de fortellende setningene til spørsmål. Jeg pleier å ta arket opp på skjermen først, så gjør vi noen oppgaver muntlig sammen før de begynner å jobbe selvstendig. De kan skrive for hånd på arket, eller skrive spørsmålene digitalt. Arket har en ekstraoppgave til slutt. 😎