Diftonger

Det er viktig å jobbe med diftonger, både for å gjøre lesingen lettere, men også for rettskrivingen sin skyld. 🙂

Trykk 😀 her 😀 for å lese en artikkel som forteller hvorfor det er så viktig å jobbe med de sammensatte grafemene!

Nedenfor kan du finne flere hefter og oppgaver som tar for seg diftonger. Heftene gir også mulighet til å jobbe ekstra med ord og begreper. Heftene og oppgavene er opprinnelig laget for 3. trinn, men passer garantert for flere trinn også. 😎

Se også under 😀 Diftonger og sammensatte grafemer 😀

–> Oppgavehefter med tilhørende lærerark for opplesing og fasit:

Jeg startet med å ta tabellen med alle ordene opp på skjermen i klasserommet. Elever rakk opp og hånda og leste opp et og et ord, og vi snakket om hva ordet betydde. 😀

Deretter leste jeg opp instruksjoner fra lærerarket, og elevene fulgte mine instruksjoner. 😀

Til slutt jobbet elevene selvstendig i resten av heftet. 😀

–> Oppgaver hvor elevene skal sette strek fra forklaring til ord, og deretter jobbe med å “unscramble” de samme ordene:

I disse oppgavene skal elevene først sette strek, deretter “unscramble” ordene. “Sett strek 1” har de samme ordene om “Omstokkede ord 1”. Alle filene finnes i den zippede mappen nedenfor:

–> Oversikt over diftonger og eksempler på ord til oppslag i klasserommet (bør printes i A3):

–> PowerPoint-presentasjon med sammensatte grafemer:

Her kan du finne en PP-presentasjon med 13 sammensatte grafemer (skj – sj – kj – tj – ng – ei – au – øy – ai – gj – hv – hj – rt). Dvs. diftonger er teknisk sett ikke sammensatte grafemer, men det har ingen praktisk betydning. Hvert grafem kommer to ganger. 🙂

Elevene bør lære hvilken lyd de sammensatte grafemene lager, det hjelper dem i lesingen. 😀

Jeg har brukt PP’en på følgende måte:

Elevene sier lyden i kor idet de ser den komme frem. De sier LYDEN bokstavene lager, ikke bokstavene. For eksempel gir “ng” den siste lyden som i ordet “seng”, og “rt” den siste lyden som i ordet fort. Dette forklarer jeg på forhånd. Etter at de har sagt lyden, så kan de som vil rekke opp hånda og si et ord som har denne lyden, før vi går videre til neste lyd. 😎

Etter hvert kan man kjøre runder hvor for eksempel bare vindusrekka svarer, bare midtrekka svarer, osv. 😛

PP’en kan med fordel gjentas mange ganger, med jevne eller ujevne mellomrom. 😉