5. trinn

Som skrevet på første side, har mye endret seg siden jeg la ut matteinnføringene mellom 2009-2012. Jeg har likevel beholdt den opprinnelige teksten fra Kittys oppgaver, til glede for gamle og nye brukere! 😀

Det er lurt å lese denne informasjonen om oppgavene:

  • Det forutsettes at elevene er kjent med begrepene sum, differanse, forskjell, produkt og kvotient for at de skal kunne løse disse oppgavene (disse begrepene innførte vi på våre innføringer på 4. trinn, men et lite begrepskurs kan sikkert gjøre nytten sin her hvis man ønsker å begynne rett på innføringene for 5. trinn).
  • Rekkefølgen på oppgavene varierer noe for hver uke, slik at elevene skal lære begrepene og ikke bare huske at oppgave 3 alltid er pluss, for eksempel.
  • På oppgavene hvor elevene skal finne differansen/forskjellen mellom tallene er det bevisst at det varierer om det største eller minste tallet står først. På den måten lærer elevene at det største tallet må stå øverst når de regner minus. Bruken av begrepene differanse/forskjell varierer for at elevene skal bli kjent med begge begrepene.

Oppgavene finnes i tre vanskelighetsgrader: Blå – vanskeligst, Gul – middels, Rød – lettest

Temaene i tekstoppgavene på innføringene varierer, men alle oppgavene skal være såpass logisk bygget opp, at det ikke er nødvendig at man holder på med det samme temaet på skolen der og da 🙂

NB! Hvis du trenger oppgaver for å lære elevene å regne med tid/digital klokke, så finner du det under Regneoppgaver med klokka 🙂

Det er en viss progresjon i oppgavene, så det lønner seg å gjøre dem i rekkefølge.