Hvilken brøk er størst?

Det er lurt å lære elevene strategier for å se hvilken brøk som er størst. 😀

Det å tegne opp remser man deler inn, er én av strategiene. 😛

Det å gjøre om brøkene slik at de får felles nevnere, er en annen. 😎

Nedenfor finner du to oppgaveark som tar for seg dette. 😀