Regning i andre tallsystemer

Elever som er trygge på 10-tallsystemet, kan godt få jobbe med de andre tallsystemene som 2-tallsystemet (det binære tallsystem), 5-tallsystemet, 7-tallsystemet, osv. 😛

Dette kan bidra til å styrke forståelsen av 10-tallsystemet, samtidig som de er nødt til å tenke litt mer enn når de regner “vanlig”. Dessuten er det ikke minst kjekt å vite at 10-tallsystemet ikke er det eneste som finnes. 😀

Jeg har med hell brukt dette for å gi sterke elever ekstra utfordringer. 😎

Nedenfor ligger følgende:

  • Et arbeidsark om 5-tallsystemet. Man bør gjennomgå litt rundt 5-tallsystemet før man begynner rett på dette arket. Eventuelt kan man gjøre de første oppgavene på arket sammen med elevene som en lærerstyrt aktivitet. 🙂
  • Et oppgaveark med regning i 4-, 7- og 9-tallsystemet, og omgjøring fra det binære tallsystem til 10-tallsystemet (+ fasit til dette arket). 🙂

Her ligger også en råkul kalkulator som kan brukes til omregning mellom mange forskjellige tallsystemer! 😛 Ta den opp på storskjerm og kos dere! 😀