7. trinn

Som skrevet på første side, har mye endret seg siden jeg la ut matteinnføringene mellom 2009-2012. Jeg har likevel beholdt den opprinnelige teksten fra Kittys oppgaver, til glede for gamle og nye brukere! 😀

“Vi starter 7. trinn med å repetere ganging, deling, brøkregning, måling og enheter, negative tall, ligninger og geometri. Se eget repetisjonshefte:

Straks dette er sånn cirka på plass igjen, tar vi opp tråden med de ukentlige matteinnføringene. Matteinnføringene holder hele tiden disse ferdighetene ved like nesten av seg selv (litt repetisjon innimellom er lurt). På denne måten er det mye lettere å starte med et nytt emne i matematikk, for vi slipper å aktivere glemte ferdigheter på nytt og på nytt. Vi frigjør dermed tid i mattetimene, kommer dypere inn i emnene i matematikkfaget og får gjort mer praktisk matematikk. DET er nyttig, det!! 🙂

Matteinnføringene finnes på tre nivåer: Blå = vanskelig, Gul = middels, Rød = lett

Temaene i tekstoppgavene på innføringene varierer, men alle oppgavene skal være såpass logisk bygget opp, at det ikke er nødvendig at man holder på med det samme temaet på skolen der og da. 🙂

Etter noen uker med repetisjon introduserer vi prosentregning, og prosentregning kommer som et fast innslag på matteinnføringene fra og med innføring nr. 5. Jeg har vært borti altfor mange voksne mennesker som verken forstår eller klarer å regne med prosent. “Jeg husker ikke formelen…” er en klassisk forklaring. Det skal ikke skje med mine elever! Ved å først jobbe masse med forståelse, og deretter regne litt prosent hver uke er jeg tryggere på at dette fester seg for resten av livet. 🙂 “

Jeg kjørte på litt hardere med innføringer på 7. trinn enn i de foregående år, vi hadde matteinnføring i lekse nesten hver eneste uke (tidligere år droppet vi f.eks innføringer siste uka før jul, første uka etter jul, i uker med 4 dager og lignende, men ikke på 7. trinn), derfor ble vi ferdige med innføring nr. 30 allerede i uke 20. Jeg lagde derfor noen “Ekstrainnføringer” med stoff vi trengte å øve mer på: Divisjon med desimaltall og brøkregning med hele tall også involvert. “Ekstrainnføringene” er ikke delt opp i løyper. Disse “Ekstrainnføringene” ligger under oppgavesett 21-30. Bruk dem som dere vil. De kan sikkert også passe som skoleoppgaver 🙂

Her ligger juleinnføringen! Gooood juuuul!

Juleinnføringen finnes på to nivåer: Vanlig og lettere.

Jeg så ingen hensikt i å dele den opp i tre nivåer da det er tenkemåter det handler mest om. Den siste oppgaven (oppgave 8.) kan være litt vanskelig å forstå ved første øyekast, så det lønner seg å snakke om denne i plenum når innføringen deles ut.

Ikke glem baksideoppgavene fra 6. trinn, de kan også brukes på 7. trinn:

Baksideoppgavene er fine å kopiere opp på baksiden av innføringene i perioder for å terpe ekstra på måling og enheter. Oppgavene kan like gjerne brukes flere ganger med noen måneders pause mellom, for elevene husker ikke tallene eksakt uansett, og meningen er jo nettopp å terpe!

Alle 7. trinns innføringer samt fasit i pdf-format ligger her: