Brøkoversikt med oppgaver

Her kan du laste ned en SUPERNYTTIG oversikt over brøker fra 1/1 til 10/10 samt tilhørende oppgaver. 😀

Oversikten er veldig fin å bruke for å konkretisere brøkundervisningen mer, og som hjelpemiddel når elevene skal sammenligne brøker. 😎

Tips til en praktisk oppgave:

La elevene bruke en lang linjal (30 cm) som de drar bortover arket for å finne ut hvilke brøker som er like. 😉

Da vil de se at 1/3 = 3/9, 1/2 = 2/4 = 3/6 = 4/8 = 5/10 med flere. 😉

Oppgaven de kan få er å finne flest mulig like brøker. 😎

Flere av mine elever strever med å forstå at brøker der telleren er mindre enn nevneren, er mindre enn en hel. Jeg har derfor også laget en tallinje med brøkoversikten under, slik at dette skal bli lettere å forstå for elevene. 😎

Alt kan lastes ned i den zippede mappen rett under her! 😛

Dette er en demo av brøkoversikten! 😉

Den kan lastes ned i mappen rett ovenfor! 😛