Proporsjoner, forstørring og forminskning

På denne siden ligger det tre opplegg som kan brukes for å lære om proporsjoner, forstørring og forminskning:

–> Flaggets proporsjoner 😀

–> Forstørr en seilbåt 😀

–> Kopiering og forminskning av geometriske figurer 😀

I tillegg er det mulig å utforske “Hva skjer med arealet til et kvadrat når lengden på sidene (og dermed også omkretsen) dobles?” nederst på denne siden. 😉

Oppleggene er opprinnelig laget til 5. trinn, men passer helt sikkert for andre trinn også. Det er dessuten lett å differensiere undervisningen, ved å gi de som synes dette er vanskelig et ruteark å gjøre oppgavene på. 😀

Et centimeterrutet ark kan du finne her 🙂

Oppleggene kan brukes i matematikk eller tegning, men har et tydelig matematisk innhold. 😎

Hvis man ønsker å jobbe ytterligere med proporsjoner i flagg, har matematikbogen enda flere oppgaver på dette emnet. 😀

😀 Flaggets proporsjoner 😀

Trykk på “Download” under demoen for å få lastet ned filen! 😀

😎 😎 😎

😀 Forstørr en seilbåt 😀

I dette opplegget skal elevene samarbeide om å forstørre en seilbåt laget av geometriske figurer. Det vil si – de skal få hver sin del av seilbåten, og gå hver til sitt når de forstørrer sin bit. Når alle er ferdige skal de samles og sette delene sammen. Det store spørsmålet blir da om alle har gjort dette riktig, slik at proporsjonene på den forstørrede båten stemmer med den originale. Egentlig håper jeg at minst én av elevene på en gruppe gjør feil når vi gjør denne oppgaven, for det er da vi virkelig får de fine diskusjonene. Uansett gir dette videre grunnlag for mange fine diskusjoner. 😉

😎 😎 😎

😀 Kopiering og forminskning av geometriske figurer 😀

Da vi skulle tegne flagget i opplegget øverst på denne siden, oppdaget jeg at selv det å tegne flagget der én lengde på flagget skulle tilsvare 1 cm på papiret var vanskelig for mange. For at de skulle få mer trening i å måle figurer og kopiere dem over på et blankt ark, lagde jeg en figur satt sammen av geometriske figurer. Oppgavene består i å kopiere denne figuren over på eget ark, og deretter forminske den til halv størrelse. 😀

😎 😎 😎

😀 Hva skjer med arealet til et kvadrat når lengden på sidene (og dermed også omkretsen) dobles? 😀

Her er det muligheter for å gå litt videre, ved å finne ut hva som skjer med arealet til en firkant når lengden på sidene dobles. 😀

Elevene skal lære om omkrets og areal, og dette må stadig gjentas for at det skal sitte. For å gjøre denne stadige gjentagelsen litt mer inspirerende, kan man samtidig utforske hva som skjer med arealet når omkretsen dobles eller tredobles. På denne måten terper vi omkrets og areal, samtidig som vi forstørrer og leter etter regler og mønstre i dette. Nedenfor ligger følgende oppgaveark: Hva skjer med arealet til et kvadrat når lengden på sidene (og dermed også omkretsen) dobles?