2 gangetabeller på 2 minutter – prøver

😀 Her ligger det prøver med 2 og 2 gangetabeller av gangen. 😀

Prøvene er laget for å kunne brukes flere ganger, ved at man begynner å svare helt til høyre der det står “Runde 1”. Neste gang bretter man da prøven, slik at man ikke ser svarene fra runde 1. Tanken er at man skal forbedre resultatet for hver gang man tar prøven! 😛

Sånn sett kan prøven brukes under hele puggeprosessen: Helt i starten som en oppvarming, midtveis for å se hvilke svar man kan og hvilke man må øve mer på, og helt til slutt for å se om alle sitter. 😎

Tips: Disse prøvene kan være fine å bruke samtidig med 😀 den store gangeprøven 😀 for elever som strever. Den store gangeprøven er ikke for alle, og da kan man heller plukke prøver herfra, og la elevene med behov for tilpasning få en av disse istedenfor. Det er lett å endre på prøvene her; der det står 2-minutter kan man f.eks endre til 5-minutter, slik at disse elevene ikke føler seg helt utenfor. 😉

Dette er en demo av en av gangeprøvene! Den kan lastes ned i den zippede mappen ovenfor! 😀