FN-dagen

Her kan du laste ned opplegget vi brukte på Brånås skole på FN-dagen i 2019. 😀

På Brånås er det 6. trinn som har FN-markering for resten av skolen. Opplegget er laget for 24 elever, men kan lett tilpasses til større eller mindre elevgrupper. Opplegget består av informasjon om FN, UNICEF og barnas rettigheter, samt to skuespill.

Sangen “Heal the World” som det refereres til må dere søke opp selv på YouTube el.


Kilder:

https://www.childfund.org/Content/NewsDetail/2147489188/

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014120306010?page=79

https://www.fn.no/Undervisning/FN-dagen-i-skolen