Natursti/Orientering

Nedenfor kan du laste ned en mappe med 10 poster, som kan brukes til en natursti eller orientering. 😀

Postene ble opprinnelig laget ut ifra 6. trinnspensum i 2013, men spørsmålene er ganske så universelle, så de kan brukes nesten nårsomhelst og hvorsomhelst.

Postene kan også brukes som en mal for å lage egne spørsmål til en natursti eller orientering. 😀