Divisjon med store tall

Denne teksten er sakset fra gamle Kittys oppgaver, til glede for gamle og nye brukere. 😛 Mye har endret seg i matematikkfaget i de siste årene, men divisjonsoppgaver trenger man alltids! 😉

Nedenfor ligger det fire oppgaveark med regnestykker som egner seg til introduksjon av divisjon med store tall. 😀

Arkene har oppgaver på tre nivåer:

  • Rød – lett 😀
  • Gul – middels 😀
  • Blå – vanskelig 😀

Oppgavene har en progresjon, så man må starte med “Introduksjonsoppgaver deling med store tall 1”, og jobbe seg oppover med ark 2 og 3. Det ligger også ekstraoppgaver for raske elever her. 😀

Hvis elevene trenger et hjelpeskjema når de skal lære å dele med store tall finner man dette her 🙂

NB! Før man begynner med deling med store tall kan det være lurt å lære elevene å regne divisjon med rest. Da vil de lettere forstå hvordan man skal regne med de store tallene. Oppgaver til deling med rest finner du her 🙂