HVERT – VÆRT – VERT – VERDT

På denne siden kan du finne en hel del materiell for å jobbe med ordene HVERT, VÆRT, VERT & VERDT. 😀

Dette er noe som krever tid før elevene får inn, så derfor er det ganske mye materiale her, slik at man kan jobbe med ordene på flere forskjellige måter over tid! 😛

Her kan du også finne en diktat med HVERT – VÆRT – VERT – VERDT

1) Fysisk aktivitet med hvert, vært, vert & verdt 🙂

I dette dokumentet finner du 28 setninger til opplesning, og 4 sider med de 4 ordene HVERT, VÆRT, VERT & VERDT.
Dette kan brukes på flere måter:

  • Elevene kan gå sammen to og to. Arkene med de 4 ordene legges utover gulvet. Den ene leser opp setningene, og den andre skal gå/hoppe/hinke/krabbe til det ordet som er riktig skrevet og stå oppå/ved det. Oppleser godkjenner/ikke godkjenner ordet. Hvis det er feil, så må den som løser oppgavene prøve på nytt. Parene kan bytte på hvem som leser og hvem som stiller seg oppå/ved riktig ord. Jeg synes det er best å bytte etter at halvparten av setningene er lest opp, fremfor å bytte etter hver setning, eller så blir det så rotete. Dette kan med fordel gjentas, slik at begge elevene får både lese opp og lytte til alle setningene. 😛
  • Ordene kan spres utover et større område (gymsal/skolegård/skogen), lærer leser opp setningene og elevene skal løpe og stille seg oppå/ved riktig ord. Lærer roper ut hvilket ord som er riktig eller holder opp en plakat med det riktige ordet, før neste setning leses opp. Hvis dette opplegget skal brukes i hel klasse eller med flere elever som skal finne rett ord på en gang, så foretrekker jeg at det er flere ord av hvert ord som er spredt utover, slik at elevene ikke bare følger strømmen. Elever som bare følger strømmen lærer ikke så mye. 😉
  • Elevene kan være sammen i mindre grupper. Én leser opp og de andre stiller seg oppå/ved riktig ord. 😀
  • Variasjoner: Heng opp ordene på veggen og la elevene bruke fluesmekker til å slå på rett ord. 😛

~Disse aktivitetene kan med fordel gjentas flere ganger. Elevene husker ikke alle setningene uansett, og mange trenger stadige gjentagelser for å få disse ordene ordentlig inn i hodet. 🙂

2) Kryssord 🙂

I dette kryssordet skal elevene lese setninger som mangler et av de 4 ordene. Det ordet som mangler skal de skrive inn i kryssordet.

For å få kryssordet til å gå opp, så måtte jeg også ta med noen lengre ord. Dette er ord som det uansett er kjekt å repetere. 🙂

3) Memory 🙂

Dette er et enkelt og greit memory hvor elevene skal sette sammen setninger med manglende ord, og ordet som passer inn i sammenhengen. Det er to av hvert ord, men det er likevel kun to og to kort som skal parres, ikke flere.

Jeg synes det er greit med en slik taktil aktivitet for å bryte opp undervisningen litt.

NB! Memory er også inkludert i oppgaveheftet som er beskrevet i punkt 4. Hvis du uansett skal skrive ut oppgaveheftet, så trenger du ikke å skrive ut memory i tillegg. 🙂

4) Oppgavehefte 🙂

Dette oppgaveheftet består av 4 sider. 😛

  1. Litt om hvert av de 4 ordene. Huskeregler, eksempler mm. 🙂
  2. Skriftlige oppgaver 🙂
  3. Skriftlige oppgaver 🙂
  4. Memory til utklipping 🙂

5) Sett strek 1 & 2 🙂

Dette er to enkle og greie oppgaveark hvor elevene skal sette strek mellom setninger og ordet som passer inn i setningene.

På disse oppgavearkene er det med 9 ord: HVER, HVERT, VÆR, VÆRE, VÆRT, VÆRER, VÆRET, VERDT & VERT!
(Dvs. ark 1 har med 8 ord og ark 2 har med 9 ord.)