Bingoskjema

Det å spille bingo med øveord er supert! Skriv mellom 16 og 30 ord på skjermen/tavla, og be elevene skrive 16 av dem tilfeldig fordelt utover bingoskjemaet. Alle de 16 rutene skal fylles med forskjellige ord. 😎

Les deretter opp ordene, eller en forklaring på ordene. Elevene setter et kryss på ordet hvis de har det! 🙂

Fire på rad enten vannrett, loddrett eller på skrå gir BINGO! 😎

På skjemaet er de ytterste tolv rutene skravert. Det er for å gi muligheten for å spille med bilde og/eller ramme, etter at mange har fått en og to rader. Ramme er de ytterste tolv rutene, bilde er de fire rutene på midten. 😎

Tips! Sett på en 😀 classroom timer 😀 på for eksempel 8 minutter mens elevene skriver ordene, slik at de får opp farten litt. 😉 På denne måten får de som er fort ferdige også noe morsomt å se på imens! 😎