Etter uke 50 – Test med alle ordene til nå

Nedenfor ligger en prøve + fasit/øveliste med alle glosene vi har hatt til nå. 😉

Prøven kan brukes som man ønsker, men slik brukte jeg den:

Vi tok prøven første skoledag etter jul helt uten forvarsel. Jeg forklarte elevene nøye at jeg ønsket å ta en prøve for å sjekke hvilke ord som hang fast hos dem, og hvilke vi må øve mer på. Prøven tar vi like mye for at jeg skal sjekke meg selv som lærer, sa jeg: Har vi jobbet grundig nok med ordene, tro? Eller burde vi jobbet mer med ordene? 😉

De fikk beskjed om at dette ikke var noe å være redd for, men at de selvfølgelig måtte gjøre sitt beste. Vi snakket også litt om prøve-taktikk: Ikke heng deg for lenge opp i et ord du ikke kan, gå videre til neste, og gå tilbake til de tomme hullene til slutt igjen! 😛

Prøvene tar jeg vare på til utviklingssamtalene jeg skal ha mellom vinterferien og påskeferien. Da er mye av dokumentasjonen i engelsk gjort allerede. 😎

Man kan også legge det opp slik at elevene repeterer alle ordene før prøven, slik at det blir en forberedt prøve.

Prøven er veldig på ordnivå, og har sånn sett helt klart sine svakheter. Samtidig opplever jeg at den gir et fint bilde av elevenes engelskkunnskaper, og den er et nyttig verktøy for meg videre fremover med tanke på hvilke ord vi trenger å repetere. 😉

Hadde elevene sett ordene i en sammenheng, så hadde de nok fått flere rette. F.eks. var det mange som bommet på ordet “too”. Hadde de sett dette i en setning, hadde nok flere skjønt det. MEN, de ordene de IKKE KAN tatt ut av en sammenheng vil de mest sannsynlig ikke bruke når de skal produsere setninger selv. Dette er derfor samtidig en styrke ved prøven. 😛

Jeg tenker følgende om resultatene:

> 70 poeng: FANTASTISK 🙂

60-69 poeng: SUPERBRA 🙂

50-59 poeng: KJEMPEBRA 🙂

40-49 poeng: BRA 🙂

< 39 poeng: DET ER VIKTIG Å HA FOKUS I ENGELSKFAGET FREMOVER 🙂

Dette er sett i lys av at vi hadde prøven fullstendig uforberedt. Hadde prøven vært forberedt ville jeg vurdert det annerledes. 😀

Prøve med fasit/øveark kan lastes ned i denne zippede mappen: