Fysisk aktivitet

Her kan du finne et morsomt opplegg for å terpe ordklasser, hvor elevene også får rørt litt på seg. 😀

7 ordklasser er i fokus: Verb, substantiv, adjektiv, pronomen, adverb, konjunksjoner & preposisjoner.

Ark med disse 7 ordklassene legges utover gulvet (eller i gymsalen, skogen el.) eller henges opp på veggen. Elevene kan jobbe i store eller små grupper. Én elev på hver gruppe / lærer er oppleser. Når et ord er lest opp, skal deltagerne gå/hoppe/hinke til riktig ordklasse (om de ligger på gulvet eller bakken) eller klaske på riktig ordklasse med en fluesmekker (om de henger på veggen).

Etter endt runde kan dette gjentas med en ny oppleser. Elevene trenger tid på å få inn dette, så det er bare positivt å gjenta aktiviteten. Man kan også bytte oppleser underveis.

Dette opplegget er opprinnelig laget for 6. trinn, men passer bombesikkert på andre trinn også. 😛

Differensiering: Det finnes også det samme opplegget med kun 3 ordklasser (verb, substantiv & adjektiv) nedenfor. Man kan da dele klassen inn i grupper med de sterke elevene sammen, og de svake elevene sammen, så kan de jobbe samtidig med det samme opplegget, men med færre ordklasser for de svake. Opplegget med kun 3 ordklasser passer også for yngre elever. 🙂

Ønskes annen differensiering er tipset å laste ned dokumentet i Word-format, så kan man selv klippe ut de ordklassene man ikke ønsker å ha med. Hvis man bruker våkne elever som opplesere, så kan man også be elevene lese opp kun de ordklassene man ønsker å ha fokus på. 🙂