Velkommen til Kittys engelsk for 4. trinn

Kittys engelsk for 4. trinn er et læreverk som ble laget skoleåret 2012/2013. I en perfekt verden burde det sikkert vært gjennomgått og revidert da det likevel skulle flyttes, men det har jeg ikke kapasitet til å gjøre ved siden av full jobb som lærer, og lærebokforfatter ved siden av. Opplegget er derfor kopiert og limt inn som det er, til glede for gamle og nye brukere. 😀

Læreverket er i hovedsak basert på dialoger, fordi både elevene og jeg likte så godt å jobbe på denne måten. I ettertid ser jeg imidlertid at når man jobber så mye med dialoger, så får man ikke øvd på å lese andre typer tekster (faktatekster, fortellende tekster, sammensatte tekster, grafiske tekster, osv.). I 😀 link 😀 har vi et mye mer variert utvalg av tekster, og et supert system som sikrer at vi bruker mange forskjellige lesestrategier gjennom læreverket. link er også helt oppdatert etter LK20, og tar hensyn til at engelsk er et kommunikasjonsfag. Jeg vil selvfølgelig heller anbefale folk å kjøpe link, enn å bruke dette opplegget, men jeg vet også hvordan det er med kommuneøkonomien i det ganske land … 😛

😀 Du bør lese gjennom ALL informasjonen nedenfor før du begynner å bruke det. 😀

😀 Velkommen til Kittys komplette læreverk i engelsk for 4. trinn! 😀

Her kan du som lærer eller forelder fritt laste ned oppgaver til bruk på skolen eller hjemme så mye du orker. 😛

Annen bruk/publisering av mine tekster og oppgaver tillates ikke. 😉

NB! Dette opplegget kan også brukes på svake elever på høyere trinn! Det har vært prøvd på vår skole og fungerer supert! 😀

Læreverket er laget for å fylle 3 undervisningstimer i engelsk per uke, samt dekke behovet for hjemmelekser. 🙂

Oppleggene er laget for 2 uker av gangen. Vi har høstferier og sånt til ulike tider her i landet, men det gjør ingenting om det er en ferie midt i et to-ukersopplegg, da fortsetter man bare der man slapp etter ferien. 😉

😀 Tankene bak dette læreverket 😀

Jeg er ikke helt fornøyd med de “vanlige” læreverkene i engelsk på 4. trinn.

Edit 28. august 2021: Nå er jeg selvfølgelig svært fornøyd med link, hehe! Trykk 😀 her 😀 for å lese mer om link! 😎 😎 😎

Jeg opplever dem som litt “dillete” og med lite tekst å jobbe med. Jeg elsker dessuten å jobbe med samtaler/dialoger når jeg skal lære elevene mine engelsk. Jeg opplever at det fenger elevene mye mer enn for eksempel tekster og dikt gjør. Derfor er dette læreverket i hovedsak basert på samtaler/dialoger. 😀

Videre er jeg opptatt av at elevene må lære de mest brukte engelske ordene. Glosene i dette læreverket er i hovedsak basert på de 200 mest brukte engelske ordene. Det var ikke alltid kabalen gikk helt opp, så jeg fikk ikke brukt alle de 200 mest brukte ordene som gloser, men vi kom gjennom de fleste. 😉

Det å øve på ordene ser jeg som en svært viktig del av engelskleksa for elevene. Dette tok jeg opp på foreldremøter, og minnet stadig foreldrene på det i mailer jeg sendte: Øv på de engelske glosene, det er en svært viktig del av engelskleksa! 😛

Det er lagt opp til gloseprøver hver 14. dag. Om man skal ha gloseprøver i det store hele kan selvfølgelig diskuteres, men jeg har gloseprøver av en svært viktig grunn: For å få elevene (og foreldrene) til å øve på ordene! Uten gloseprøver opplever jeg dessverre at øvingen på gloser ofte kommer i siste rekke. 😉

Det er to grunner til at jeg valgte å ha gloseprøver hver 14. dag:

  1. For å slippe å bruke så mye av verdifull undervisningstid på å avholde gloseprøver. 😀
  2. Fordi jeg tror at elevene lærer glosene bedre etter at de har jobbet med dem jevnt og godt over to uker. Med få gloser på én uke, blir det fort til at elevene nipugger kvelden før, og stort sett husker glosene til prøven og glemmer dem fort igjen. Med flere ord over to uker blir det ikke lenger mulig å lære ordene kvelden før, de blir tvunget til å starte tidlig med å øve. De lærer på den måten ordene bedre, mener jeg. 😀

😀 Om tekstene/dialogene 😀

Vi har 3 timer engelsk i uka på 4. trinn på vår skole. Jeg brukte som regel cirka 2-3 skoletimer over 2 uker på selve teksten:

–> Første time i den første uka: Elevene fikk teksten og satte den inn i engelskpermen. Jeg leste én og én setning høyt, og alle elevene gjentok setningen høyt i kor. Etter dette oversatte vi setningene til norsk. Dette er en super måte å jobbe på! Alle elevene får lest engelsk høyt på en gang, og vi slipper å ha det musestille. Det er godt å få bruke stemmen i blant, og når alle gjentar høyt i kor, så trenger ikke elevene å være så redde for å si noe feil. 😉

Deretter fikk elever i klassen hver sin rolle i samtalen/dialogen som de leste høyt i klassen. Først på engelsk, deretter på norsk. Vanligvis er elevene flaue over å lese engelsk, men med dette opplegget var det tvert imot; de var kjempeivrige etter å få roller, og ble sure hvis det ikke ble deres tur den runden. 😉

Hjemmelekse første uka: Les teksten høyt for en voksen. Oversett muntlig til norsk. Begynn å øve på grammatikk og gloser! 😀

–> Videre jobbing med teksten i den andre uka, 1-2 skoletimer: Elevene gikk i grupper (Jeg lager alltid faste lesegrupper som går til faste plasser rundt omkring på skolen, se Lesegrupper.) og leste teksten for hverandre. Målet var at alle skulle rekke å lese alle rollene, samt oversette til norsk. Noen ganger fremførte noen eller alle gruppene for resten av klassen etterpå, andre ganger ikke. Noen ganger var også oppgaven å dramatisere samtalen. Da var ikke målet at alle skulle prøve alle rollene, da skulle de heller perfeksjonere sin rolle. 😀

Hjemmelekse andre uka: Gloseprøve med grammatikk og spørsmål fra teksten. Øv og les godt. 😉

Jeg tror det er viktig å bruke den samme teksten over to uker for at elevene skal lære ordene og uttrykkene skikkelig. Derfor er det også (enkle) spørsmål fra teksten på gloseprøvene, for å sikre at elevene jobber med teksten den andre uka også. 😉

😀 Annet 😀

Det er en del spill som følger med til dette læreverket. De er fine å bruke gjennom hele året til repetisjon eller hvis man får litt tid til overs. Noen av spillene krever at man har kortstokker, så det er lurt å legge opp et lite lager av slike. Kanskje kan noen foreldre skaffe reklamekortstokker? 😎

Det kan kanskje virke rotete å bruke et læreverk som består av løse ark, men jeg opplevde det ikke slik. Vi opprettet en fast engelskperm som vi hele tiden satte arkene inn i. Dette ble veldig oversiktlig og greit ved at alt de trengte til enhver tid befant seg i permen. Jeg sa at engelskpermen skulle bo fast i sekken, slik at de hele tiden hadde den tilgjengelig for å øve på gloser og grammatikk. 😉

Når man har lesetekster og sånt på ark kan man dessuten notere og markere så mye man vil i teksten, og det er mange ganger en fordel! Vi slipper å tenke på at noen skal arve bøkene etter oss, og kan jobbe med teksten på helt andre måter. 😀

😀 Tilpasning til svake elever / T-time-elever 😀

Jeg er veldig opptatt av at svake elever og t-time-elever skal få være med på fellesopplevelsen rundt tekstene vi faktisk bruker ganske mye tid på å gjennomgå i full klasse. Jeg er veldig fornøyd med hvor lett det er å tilpasse dette opplegget til elever som strever i faget. 😎

Jeg gir dem som strever det samme heftet som resten av klassen, men bruker en markeringstusj og markerer det eleven skal lese / øve på. Her må man vurdere den enkelte elev, men for noen kan det holde med én eller to setninger fra teksten og to øveord. Da kan eleven likevel sitte med det samme heftet som de andre foran seg mens ting gjennomgås, og ikke miste den fellesbiten. Samtidig vet eleven hvilke setninger og gloser han/hun skal lese og øve på hjemme. 😉

Eventuelt kan t-time-lærer bearbeide Wordfilene og klippe bort det eleven ikke skal lese. 😉

Dette læreverket finnes kun for 4. trinn. Man kan hoppe rett inn i dette læreverket uansett hva elevene gjorde på 1. – 3. trinn. 😀

Jeg håper dere finner læreverket som brukbart! Lykke til! 😀

Hvis du lurer på noe, eller finner noen feil jeg har oversett, ikke nøl med å ta kontakt! 😛

😀 Hilsen Kitty Mezzetti 😀 kittymezzetti@gmail.com 😀