Posisjonssystemet

Her kan du finne flere oppgaveark (øverst) + flere spill (nederst) som handler om posisjonssystemet! 😀

-> Finn sifrene og løs koden 😀

Dette er et oppgaveark hvor elevene skal finne sifferet på enerplassen, tierplassen, hundrerplassen eller tusenplassen, og løse en kode. Det at de skal løse en kode gjør oppgaven mer inspirerende for elevene, og det gjør det lettere for lærer å se raskt over for å sjekke at de har svart riktig. 😎

-> Finn summene og løs koden 😀

Dette oppgavearket bygger videre på arket ovenfor, men nå skal de summere sifrene for å løse koden. 😎

–> Resten av oppgavearkene handler om:

4 tusener, 5 hundrere, 7 tiere og 3 enere” – er et oppgaveark jeg lagde til noen elever på 4. trinn som strevde med oppgaver som: “Skriv tallet som har 4 tusener, 7 tiere og 3 enere”. Det endte med 473 istedenfor 4073. Oppgavearket har som mål å bøte på dette. 😀

“Hvor mange tusener, hundrere, tiere og enere?” – er et omvendt ark av arket ovenfor. Her skal elevene skrive hvor mange tusener, hundrere, tiere og enere det f.eks. er i tallet 4032. 😀

“Hvor mye er sifrene verdt?” – er et ark med oppgaver som: 4536 = 4000 + 500 + 30 + 6 😀

Alle disse oppgavearkene ligger i den zippede mappen rett nedenfor her! 😛

Her ligger det noen supre spill man kan spille for å gi elevene en bedre forståelse av posisjonssystemet. 😀

Elevene skal kaste terning etter tur, og plassere tallene de får i regnestykker. 😀

Målet er enten å få det høyeste eller det laveste tallet. De må da vurdere hvor de skal plassere tallene for å oppnå dette. 😉

Dette gir også en anledning til å snakke om tilfeldigheter og sannsynlighet; er det flaks eller dyktighet som gjør at man vinner dette spillet? Eller en kombinasjon? 😛

PS! De med minus kan være litt upraktiske hvis elevene ikke har lært om negative tall. 😛

Spillene kan lastes ned i den zippede mappen rett nedenfor her! 😛

Dette er en demo av et av spillene. Spillet kan lastes ned i mappen rett ovenfor! 😎