Loop

En loop er en aktivitet som gjennomføres ved at hver elev får utdelt et kort som inneholder et spørsmål og et svar.

Den med startkortet skal stille spørsmålet sitt ut til gruppa. Svaret på spørsmålet finnes på kortet til en annen elev.

Den som har svaret på sitt kort svarer, så stiller vedkommende som svarte sitt spørsmål videre.

NB! Elevene skal avgi svaret som HØRER TIL spørsmålet, uansett om svaret er sant for dem eller ikke. 😛

Når gruppa har kommet tilbake til svaret på startkortet, er loopen ferdig. 😀

Loopen kan med fordel gjennomføres flere ganger; stokk kortene og del ut på nytt! 😉

Hvis det ikke går opp med antall elever, eller elevene skal være i mindre grupper, går det helt fint at elevene har flere enn et kort hver. Flere elever kan også dele på et kort. 😎

Her ligger foreløpig én loop med enkle spørsmål opprinnelig laget for 4. trinn. Det er lett å lage slike loops selv. Kanskje elevene også kan prøve seg på å lage en loop; enten i engelsk, samfunnsfag, matte, eller et annet fag? 😀