Make questions from the text

Det å lage spørsmål fra en tekst man leser er en fin oppgave, og man får også tatt i bruk de engelske spørreordene. 😀

Nedenfor ligger et ark jeg pleier å bruke til dette formålet. 😛

Etter endt arbeid kan elevene bytte spørsmålsark, stille hverandre spørsmålene muntlig, eller lærer kan samle inn og se over. 😉

Dette skjemaet bruker jeg også som fast hjemmelekse i perioder på f.eks 5-6 uker. 😎

Noen elever lurte på hva kolonnen med “Approved” stod for. Denne kan brukes på flere måter:

  • Jeg som lærer kan krysse av for om spørsmålene de har laget er godkjente. 😀
  • Elevene kan bytte spørsmålsark og svare på hverandres spørsmål, og da kan de i denne ruten skrive om svaret er godkjent eller ikke. 😀

–> Jeg har også laget et tilsvarende skjema hvor elevene blir “tvunget” til å bruke DO/DOES + enda et hvor de skal bruke DID. 😛

Elevene bruker ofte lang tid på å få inn at det IKKE heter “Like you bananas?” men derimot “Do you like bananas?”. 😛 De bruker også ofte lang tid på å skille mellom DO og DOES. 😉

De som har lest litt rundt på denne nettsiden har sikkert også fått med seg at jeg liker å ha faste hjemmelekser over perioder, og at jeg er opptatt av repetisjon! 😉 Jeg tror stadig repetisjon er superviktig! 😛

Jeg har derfor laget et skjema hvor elevene skal lage spørsmål fra teksten som skal starte med DO eller DOES. Dette kan brukes på skolen når man jobber med tekster, eller det kan brukes som hjemmelekse. 😉

Selv skal jeg bruke det som fast hjemmelekse over en del uker på 5. trinn, og jeg kommer nok til å ta det frem både på 6. og 7. trinn også, både i timene og som hjemmelekse. 😉 Dette er dessuten en svært behagelig lekse for meg som lærer å følge opp. 😉

NB! For å en annen vinkling på det å spørre med to do, kan du finne flere kryssord som tar seg av det. De ligger i mappen “Do you like bananas” under “Crosswords and wordsearches”. 😀

Dette synes jeg altså har funket såpass bra at jeg også har laget et skjema med DID. 😛