Divisjon hoderegning

Her ligger det et oppgaveark på to sider, som har som mål å øve opp evnen til elevene til å se at f.eks. 245 : 49 = 5 fordi tallene er nesten det samme som 250 : 50 og det ligner mistenkelig mye på 25 : 5 som = 5. 😛

De skal runde av tallene i oppgaven, gjette svaret på stykket, og gange for å sjekke om det stemmer. 😀

Hvis det ikke stemmer, må de gjette et nytt tall. 😉

NB! –> Ikke gjette i vilden sky, det må være kvalifiserte vurderinger mer enn ville gjetninger! 🙂

Svarene på oppgavene danner et ord. Har de regnet feil et sted, blir ordet feil. Jeg pleier å si at de må regne ALLE oppgavene FØR de får lov til å sette inn bokstavene, ellers kan de lett gjette seg til resten av svarene fordi de skjønner hva ordet blir. 😛