Ord som starter med HV

Slik gjør jeg det:

Jeg tar hele heftet opp på skjermen, og zoomer inn på de 21 ordene på toppen. Jeg forteller elevene at h’en er stum, og at vi kun skal si v-lyden i starten av ordene. Så leser vi ordene sammen i kor, og snakker om ordene. Hva er for eksempel forskjellen mellom hver – hvert (hver dag, hvert tre …), hvilke – hvilken – hvilket (hvilke sko, hvilken bok, hvilket hus …), og hvit – hvitt (en hvit bukse, et hvitt hus …)? Kan elevene komme på flere eksempler? 😉

Deretter skroller jeg ned til neste oppgave (sortere ord), også snakker vi om hvordan denne kan løses, og tar flere eksempler sammen. Hvis du har åpnet heftet i Word (eller har skjerm du kan skrive på), så kan dere skrive inn noen eksempler. NB! Her kan kanskje noen ord passe i flere av kolonnene? Hva tenker elevene? 😀

På den ene siden skal elevene begynne å tenke på forskjellen mellom konkrete og abstrakte substantiv gjennom denne oppgaven, men på den andre siden så skal de få lov til å tenke og filosofere litt. Jeg bare elsker denne måten en av mine elever løste oppgaven på:

Deretter jobber elevene selvstendig videre i heftet. Heftet er ganske omfattende, så jeg pleier å fordele det utover flere økter. Vanskelighetsgraden i heftet er stigende, slik at de som er sterke i faget får noe å bryne seg på mot slutten av heftet. Med tanke på differensiering, så pleier jeg ikke å la alle elevene gjøre hele heftet. Etter en stund legger vi det vekk, og lar det ligge i skuffen eller i permen som en ekstraoppgave for de som ønsker å gjøre det ferdig senere. 😉

Tips! Jeg har brukt elevenes navn i heftet. Hvis du laster ned i Word, så kan du redigere og legge inn navnene til dine elever istedenfor. Det pleier å fenge! 😎

😀 Her kan du finne en kahoot som hører til disse ordene! 😀

-> Jeg tenker kahooten passer best ETTER å ha jobbet med heftet. 😉

NB! Skroll helt ned til bunnen av siden for å finne bingo som hører til! 😀

-> Her kan du finne en bingo som hører til. Instruks står på selve arket. 😎

-> Jeg pleier ikke bare å si ordet rett ut, men først sette dem på sporet ved å si for eksempel:

  • Hvilket ord passer inn der jeg sier pip? Piiiiip bor du? (HVOR)
  • Dette er et dyr som lever i vann, men som ikke er en fisk, men et pattedyr. (HVAL)