Diftonger og sammensatte grafemer

Her kan du finne oppgaver som tar for seg de sammensatte grafemene:

SKJ, KJ, TJ, NG, EI, AU, ØY, AI, GJ, HV, HJ og RT 😀

Trykk 😀 her 😀 for å lese en artikkel som forteller hvorfor det er så viktig å jobbe med de sammensatte grafemene!

Her finnes alt fra kreative

DIFTONGFORTELLINGER

… til spennende

KRYSSORD (og wordsearch og scrambled words)

… nyttige

MEMORY

… og sist men ikke minst smarte

ØVESTRIMLER

Trykk på ordene i blokkbokstaver for å komme til undersidene! 😀

–> Se også under 😀 Diftonger 😀 som inneholder oppgaver opprinnelig laget for 3. trinn. 😎

–> i tillegg har det kommet til en kjekk presentasjon:

PowerPoint-presentasjon med sammensatte grafemer:

Her kan du finne en PP-presentasjon med 13 sammensatte grafemer (skj – sj – kj – tj – ng – ei – au – øy – ai – gj – hv – hj – rt). Dvs. diftonger er teknisk sett ikke sammensatte grafemer, men det har ingen praktisk betydning. Hvert grafem kommer to ganger. 🙂

Elevene bør lære hvilken lyd de sammensatte grafemene lager, det hjelper dem i lesingen. 😀

Jeg har brukt PP’en på følgende måte:

Elevene sier lyden i kor idet de ser den komme frem. De sier LYDEN bokstavene lager, ikke bokstavene. For eksempel gir “ng” den siste lyden som i ordet “seng”, og “rt” den siste lyden som i ordet fort. Dette forklarer jeg på forhånd. Etter at de har sagt lyden, så kan de som vil rekke opp hånda og si et ord som har denne lyden, før vi går videre til neste lyd. 😎

Etter hvert kan man kjøre runder hvor for eksempel bare vindusrekka svarer, bare midtrekka svarer, osv. 😛

PP’en kan med fordel gjentas mange ganger, med jevne eller ujevne mellomrom. 😉