Ord som starter med MIS

Det er lurt å jobbe med prefikser og suffikser for å øke elevenes forståelse av hvordan språket er bygget opp. Her kan du finne et oppgavehefte som tar for seg prefikset mis i ord som misforstå, mislike, mistrives, osv. 😀

Jeg starter med å ta arket opp på skjermen, også leser vi ordene øverst og snakker om hva de betyr i fellesskap. Deretter jobber elevene videre i heftet, gjerne i samarbeid med læringspartner. 😎

Oppgaveheftet er ganske omfattende, så jeg fordeler det over flere økter. 😉

Nederst på siden kan du også finne tilhørende word search og scrambled words. 😀