Spill

😀 Fem på rad spill – en brøk er også et delestykke 😀

Jeg DIGGER dette spillet! 😛

Det finnes i 3 versjoner, hvor 1 og 2 er omtrent like vanskelige, og 3 er hakket mer utfordrende. 😛

Her ligger det to fem på rad spill som tar for seg sammenhengen mellom brøk og desimaltall. Jeg opplever spillene som bevisstgjørende både for brøk og desimaltall. Spillene både kan og bør brukes flere ganger. 😛 De første rundene sitter elevene der og skjønner ikke helt hvordan dette henger sammen, men så går flere og flere ting opp for dem etter hvert, og det er moro å se. F.eks. at brøkene som har teller som er mindre enn nevner, gir tall som blir “null komma noe”, og at tall som har teller som er større enn nevner, gir tall som er større enn en. 😀

Disse spillene er laget for 5. trinn (men passer helt sikkert fint for andre trinn også!), og inneholder en del enklere brøker. 😉

Spillene kan lastes ned nedenfor, og brukes på følgende måte:

Velg én av brøkene fra den øverste tabellen, og regn ut hva den tilsvarer i desimaltall. Bruk enten kalkulator eller sett opp stykket og regn selv; husk at en brøk på en måte er et delestykke. Svaret du får skal du sette et kryss på/legge en brikke over. Du har ikke lov til å ombestemme deg etter at du har fått et svar! Deretter er det nestemann sin tur til å gjøre det samme. Førstemann til fem på rad (eller den som har flest rader) vinner! 🙂

De første gangene vi spiller spillene pleier vi å spille med førstemann til fem på rad. Men etter hvert begynner noen å kunne en del brøker, og da er det ikke like morsomt lenger (selv om det selvfølgelig er bra at de har lært seg noen brøker/desimaltall 🙂 ), så da spiller vi til siste slutt, og dekker hele brettet med brikker, og den som har flest rader vinner. 😛

Spillene kan altså differensieres ved at man bruker kalkulator eller ikke, avhengig av elevenes ferdighetsnivå. 😉

NB! Desimaltallene er rundet av til max. 3 desimaler. På den måten kan man også få lagt inn en prat om brøker som aldri går opp, og får en uendelig rekke med desimaler, og en prat om avrundingsregler. 😎

Det kan også være fint å snakke om diverse strategier man kan bruke for å tenke seg fram til svaret.

F.eks. 15/4: 15 er nesten 16, og 16/4 =4, altså bør 15/4 være noe like under 4! Kanskje kan det være 3,75?

Her finnes mange muligheter for slike samtaler! 🙂

Luringene som tar disse spillene for lett, eller eldre elever, kan prøve seg på den litt vanskeligere varianten som ligger her! 😛

NB! Desimaltallene er rundet av til max. 6 desimaler. På samme måten som på spillene ovenfor, kan man også få lagt inn en prat om brøker som aldri går opp, og får en uendelig rekke med desimaler, og en prat om avrundingsregler. 😉

Her ligger en demo av et av spillene! 😛

Dette kan lastes ned i mappen “Fem på rad 1” ovenfor her. 😉